Leskros sází stromy! Spojili jsme své síly s iniciativou Sázíme budoucnost. Společný cíl je jasný: zdravější krajina a odolnější města.

Iniciativu Sázíme budoucnost založila Nadace Partnerství, která už přes 30 let poskytuje granty na výsadby. Díky nim obce, spolky, školy ale i hasiči nebo skauti vysazují aleje, sady nebo stromy v polích či ulicích. Nejde o lesní výsadby. Sází se stromy do volné krajiny. Právě tady totiž stromy působí jako účinná klimatizace. Ochlazují své okolí, navíc zadržují vodu v krajině, brání odnosu úrodné půdy nebo poskytují útočiště zvířatům. 

K iniciativě Sázíme budoucnost se může připojit každý.

Jak na to:  
1. Zaběhni libovolný závod ze seriálu Leskros a při registraci přispěj darem, který putuje do veřejné sbírky na výsadbu nových stromů.
2. Stav se na Leskrosu u stánku Sázíme budoucnost, kde se můžeš inspirovat a vzdělat.
3. Vysaď strom do volné krajiny, ať už za vlastní peníze, nebo díky grantům Nadace Partnerství. Vysazené stromy pak zaregistruj na webu sazimebudoucnost.cz. Díky této databázi můžeme změřit dopad našeho společného úsilí.
4. Zapoj se do výsadeb jako dobrovolník (nabídku takových akcí najdete na webu sazimebudoucnost.cz)
5. Přidej se do běžeckého klubu Běžím pro stromy. Zapoj se do partnerských běhů, porovnej své výkony ve virtuálních bězích, užij si propojení s lidmi, kteří stejně jako ty rádi běhají a zároveň ví, jak jsou stromy důležité. 

100 % z tvého daru putuje do veřejné sbírky Sázíme budoucnost. Díky ní může Nadace Partnerství každoročně podpořit výsadbové projekty lidí, kterým na stromech skutečně záleží. Nejen že je vysadí, ale roky o ně pečují.

Společně už iniciativa Sázíme budoucnost vysázela 3,8 milionů stromů do české krajiny se zapojením cca 84 tisíc dobrovolníků. LESKROSÁCI V MINULOSTI POMOHLI

V minulých letech jsme pomáhali rozšiřovat psí útulek U Šmudliny v Tachově, na který jsme vyběhali celkem přes 193 tisíc Kč. Dále jsme vyběhali 70 237 Kč, díky této částce jsme pomohli vysadit 1 017 stromů s organizací Sazíme Česko.